kriechen

3 формы  глагола  kriechen

немецкие сильные глаголы

InfinitivSingular (3)Перевод инфинитиваPräteritumPartizip II
kriechenkriechtползтиkrochgekrochen
nachkriechenkriecht nachползти вследkroch nachnachgekrochen
rankriechenkriecht ranподползатьkroch ranrangekrochen
raufkriechenkriecht raufзаползать на что-л.kroch raufraufgekrochen
rauskriechenkriecht rausвыползатьkroch rausrausgekrochen
verkriechen, sichverkriecht sichзабиваться, прятатьсяverkroch sichsich verkrochen
wegkriechenkriecht wegуползатьkroch wegweggekrochen
zurückkriechenkriecht zurückприползать обратноkroch zurückzurückgekrochen

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *